Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija skelbia pretendentų atranką logopedo  pareigybei  užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

2023-06-29
 1. Mokyklos pavadinimas – Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija.
 2. Pareigybės pavadinimas – logopedas.
 3. Darbo sutarties rūšis – terminuota.
 4. Darbo krūvis – logopedas –0,75 etato.

Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 8,11 iki 11,39.

 1. Kvalifikaciniai reikalavimai:
  • logopedo kvalifikacija;
 1. Siūlome:
 1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • sutikimas naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;
 1. Privalumas – papildoma pedagoginė kvalifikacija (neprivaloma)

Dokumentai priimami nuo 2023 m. birželio 27 d. iki liepos 11 d. imtinai.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 

Informacija apie atranką skelbiama Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos el. svetainėje https://www.zemkalvarija.lt ir teikiama telefonu Nr.  8 618 66361, direktorė Rasa Pakalniškienė.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbio.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 1 priedas

 

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

 

 

Aš,_______________________ _____________________________________________________

         (vardas, pavardė)                                                                      (pareigų pavadinimas)

________________________________________________________________________________

                              (įrašyti savo ranka: patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi))

 

su Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

________________________________________________________________________________

(įrašyti savo ranka: Sutinku, kad mano asmens duomenis mokykla tvarkytų

 

šiose Taisyklėse nurodytais tikslais)

 

 

 

(Pareigos)                                                              (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.