Žemaičių dailės muziejus ieško vyr. muziejininko (-ės) (1,0 etatas)

2023-01-30

Veiklos sritis

Plungės miesto istorijos kaupimas, parodų rengimas, ekskursijų ir edukacijų vedimas.

Pareigybės lygis

Darbuotojo pareigybė – A2 lygio.

Funkcijos

 • organizuoja, koordinuoja, vykdo ir kaupia medžiagą Plungės miesto istorijos tema;
 • organizuoja tiriamąsias ekspedicijas, fiksuoja miesto istoriją, kaupia istorinę medžiagą;
 • atlieka pirminį eksponatų inventorinimą;
 • rengia istorines parodas, atrenka eksponatus pastovioms ekspozicijoms ir atsako už šių eksponatų estetinį išdėstymą ekspozicijose;
 • veda ekskursijas ekspozicijoje ir po Plungės miestą;
 • rengia edukacines programas ir veda edukacines pamokas;
 • organizuoja istorinę mokslinę ir švietėjišką veiklą: rengia parodas, sudaro katalogus, rašo straipsnius, rengia pranešimus;
 • rengia mokslines konferencijas, palaiko glaudų ryšį su Plungės miesto švietimo, kultūros įstaigomis ir organizacijomis;
 • rengia projektus istorinėmis temomis, pildo paraiškas finansavimui gauti;
 • palaiko informacinius ir dalykinius ryšius su įvairiomis respublikos ir užsienio institucijomis, puoselėjančiomis paveldą ir istoriją;
 • konsultuoja ir aptarnauja lankytojus savo kompetencijos ribose.

Specialūs reikalavimai

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo”);
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ir rusų arba lenkų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą bei dirbti komandoje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejaus veiklą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programų paketu.

Kita

Neterminuota darbo sutartis. Darbas pagal grafiką 40 val. per savaitę.

Istorijos, susijusios su Plungės miesto istorija, žinios bei siekis jas gilinti – privalumas.

Atlyginimas

1441,50 Eur prieš mokesčių išskaitymą.

Gali būti skiriama iki 40 procentų kintamoji dalis.

Kontaktai

Laukiame Jūsų CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Muziejininkas” el. paštu zd.muzieius@gmail.com iki 2023 m. kovo 1 d. Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai. Kontaktinis asmuo – direktorius Alvidas Bakanauskas (mob. 8 686 58531).

 

Žemaičių dailės muziejaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.