VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBIŠ² STATINIŠ² PROJEKTAVIMO PRADŠ½IÄ„

2013-04-10

 

      Vadovaudamiesi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 61 punkto nuostatomis, informuojame apie prekybos paskirties pastato, Sinagogų g. 3, statybos bei maitinimo paskirties pastato (kavinės su prekybos patalpomis) rekonstravimo į prekybos paskirties pastatą, Senamiesčio a. 7, Plungėje, projektų rengimo pradžią.

      1. Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Senamiesčio a. 7 ir Sinagogų g. 3, Plungė.

      2. Statinio naudojimo paskirtis – prekybos.

      3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir jo patvirtinimo data – detalusis planas, patvirtintas Plungės r. sav. tarybos 2011- 07- 28 sprendimu Nr. T1-191.

      4. Žemės sklypo plano schema M 1:2000 masteliu su išdėstytais esamais ir projektuojamais statiniais  eksponuojama Plungės r. sav. administracijos (Vytauto g. 12, LT-90112 Plungė) IV aukšto skelbimų lentoje.

      5. Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga – 2013 – 2020 m.

      6. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB “JAS“, Kęstučio 46A, Kaunas.

      7. Projekto vadovas – Virginijus Juozaitis; el. p. virgis@jas.lt; tel. 8 698 40 060.

      8. Statytojas:  UAB „Plungės kooperatinė  prekyba“,  Birutės g. 50, LT-90112 Plungė, į m.k. 169985213, tel. (8 448) 71 674.

      9. Informacija apie atsakingos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka priimtą sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų į statymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, atliekamos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo į statymo nustatyta tvarka, išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Vadovaujantis LR PŪV PAV į statymo 2 priedo 10.2 punktu, urbanistinių objektų, į skaitant prekybos ar pramogų centrus, mašinų stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, statybai turi būti atliekama atranka dėl PAV, kai užstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas. Žemės sklypo, esančio Senamiesčio a.7, plotas yra 0,0806 ha, o sklypo, esančio Sinagogų g.3, plotas yra 0,3924 ha, todėl atranka dėl PAV neatliekama.

      10. Pasiūlymus projektuotojui dėl projektų siųsti el. paštu virgis@jas.lt. arba paštu UAB “JAS“, Kęstučio 46A, Kaunas, iki viešo susirinkimo dienos. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas, kur ir iki kada galima susipažinti su statinių projektais,  bus nurodyta ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatyto viešo susirinkimo. Ši informacija bus paskelbta Plungės r. sav. administracijos (Vytauto g. 12, LT-90112 Plungė) IV aukšto skelbimų lentoje, vietinėje spaudoje ir interneto svetainėje www.plunge.lt.

 

Projekto vadovas V. Juozaitis

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.