VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBIŠ² STATINIŠ² PROJEKTAVIMÄ„

2013-07-04

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 

Vadovaudamiesi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 60, 61 punktų nuostatomis, informuojame apie supažindinimą su Prekybos paskirties pastato, adresu J. Tumo-Vaižganto g. 116, Plungės m., statybos projektu ir apie viešą susirinkimą.

      1. Numatomo projektuoti statinio adresas:  J. Tumo-Vaižganto g. 116, Plungė.    
      2. Statinio naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatas.
      3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir jo patvirtinimo data:   Detalusis planas komercinės paskirties sklypui suformuoti trijų sklypų ir tarp jų esančios valstybinės žemės pagrindu adresu J. Tumo – Vaižganto g. 116 ir Šv. Vincento g. 1, 3, Plungės m.,  patvirtintas Plungės r. sav. tarybos 2006-12-07 sprendimu Nr. T1-11-280.
      4. Žemės sklypo plano schema eksponuojama Plungės r. sav. administracijos (Vytauto g. 12, Plungė) IV aukšto  ir Plungės miesto seniūnijos (Vytauto g. 7/9, Plungė) skelbimų lentose.
      5. Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga – 2013 – 2014 m.
      6. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: V. Katarskio projektavimo studija „KATEDRA“, Turgaus a. 14, Telšiai, tel./faks. (8 444) 75 522.    
      7. Projekto vadovas – V.Katarskis,  el.p. viktoras.katarskis@gmail.com, tel. 8 699 52727.
      8. Statytojas:  UAB „Jurkus ir partneriai“, Masčio g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 78 481
      9. Informacija apie atsakingos institucijos priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos:   LR AM Šiaulių RAAD 2013-06-28 priimta atrankos išvada Nr.(4)SR-S-1679(7.1) – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
     10. Viešas susirinkimas skelbimas 2013 metų liepos 19 dieną 17 val. Plungės rajono savivaldybės III a. salėje, Vytauto g. 12, Plungėje.
 11. Su projektu galima susipažinti Projektavimo studijos KATEDRA patalpose, Turgaus a. 14, Telšiai, nuo 2013-07-04 kasdien nuo 10.00 iki 12.00 val., iš anksto informavus apie atvykimą.
     12. Pasiūlymus iki viešo susirinkimo pabaigos raštu galima teikti projekto vadovui V. Katarskiui aukščiau nurodytais adresais.

     Projekto vadovas V. Katarskis

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.