Viešame aukcione bus parduodamas Plungės rajono savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialusis turtas

2013-03-05

 

50004670 Buvusios mokyklos pastatas (unikalus numeris 6892-0005-6046, plotas 508,6 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 2C2p) ir šiam objektui priskirtas 0,2087 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6827/0004:356); Mokyklos g. 14, Paukštakių k., Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina  – 30,422 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5,000 tūkst. Lt,
žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 422 Lt. 
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 2,500 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 
Aukciono vykdymo laikas – 2013-04-11   9 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2013-04-05    9 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-04-08,  pabaiga – 2013-04-10; darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.
Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Naudojimo pobūdis: mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
 1. I – ryšių linijų apsaugos zonos.
 2. II – kelių apsaugos zonos.
 3. VI – elektros linijų apsaugos zonos.
Žemės servitutai:
 1. Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plane pažymėtas indeksu S2.
 2. Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plane pažymėtas indeksu S3
 3. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas).
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

50006180 Pastatas – Biblioteka (unikalus Nr. 6897-8013-6018,  plotas – 65,56 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1C1p) ir šiam objektui priskirtas žemės sklypas 0,2276 ha žemės sklypas  (kadastrinias Nr. 6814/0004:146 Gegrėnų k. v.); Vingio g. 11A, Gegrėnų k. , Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 25,000 tūkst. Lt., iš kurio žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5,000 tūkst. Lt,  žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt.
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 2,00 tūkst. Lt. Registracijos  mokestis –100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 
Aukciono vykdymo laikas – 2013-04-11 9 val. 30 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.  Objekto apžiūra –2013-04-05   9 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-04-08, pabaiga – 2013-04-10 darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto naudojimo sąlyga: objektas yra Žemaitijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje (identifikavimo kodas kadastre 1310000000035). Pastatą rekonstruojant  rekomenduojama taikyti bendruosius Žemaitijos nacionalinio parko reglamento reikalavimus  sklypo užstatymo tankumui ir pastatų aukštingumui.
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.
Naudojimo būdas –  visuomeninės paskirties teritorijos.
Naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pasatų bei statinių statybos.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
           1. I – ryšių linijų apsaugos zonos.
           2. II – kelių apsaugos zonos;
           3. VI –elektros  linijų apsaugos zonos;
           4. LIII – valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos;
Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

50006179 Vandentiekio bokštas  (unikalus Nr. 4400-0544-4093, pažymėjimas plane V) ir šiam objektui priskirtas 0,0204 ha  žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6804/0003:168 Alsėdžių k. v.), Žvirblaičių g. 9A, Alsėdžių mstl.,  Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 4,070 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 270 Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt.
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 380 Lt. Registracijos mokestis  –100 Lt
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 
Aukciono vykdymo laikas – 2013-04-11   9 val. 45 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra –2013-04-05    9 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-04-08,  pabaiga – 2013-04-10; darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.
Naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos.
Naudojimo pobūdis: susisiekimo  ir inžinerinių tinklų koridoriams.
Specialios naudojimo sąlygos:
           1. VI – elektros  linijų apsaugos zonos;
           2. XX – požeminių vandens telkinių sanitarinės apsaugos zonos.
           3. XXIX – vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.
           4. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

50006291 Įstaigos patalpos su rūsiu (unikalus Nr. 6897-8001-5013:0002,  plotas – 628,58 kv. m, pastatas 3 aukštų, pažymėjimas plane 1B3p), esančios Vytauto g. 2-2, Plungėje, ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 395/482 (0,0395 ha) žemės sklypas  (kadastrinis Nr. 6854/0010:52) Vytauto g. 2, Plungėje.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 1104,000 tūkst. Lt, iš kurio žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 4,000 tūkst. Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt.
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 100,000 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 
Aukciono vykdymo laikas – 2013-04-11 9 val. 15 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.  Objekto apžiūra – 2013-04-05   9 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-04-08,  pabaiga –  2013-04-10; darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.
Specialiosios naudojimo sąlyga: XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlyga: pirkėjas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde

Pastaba. Potencialus pirkėjas, pervesdamas lėšas už privatizavimo objektą, privalo apmokėti mokestį už banko paslaugas.

Dokumentai registruojami Vytauto g. 12 (319 kab.), Plungėje, tel. (8 448) 73 115.

Savivaldybės informacija

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.