Viešame aukcione bus parduodamas Plungės rajono savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialusis turtas

2012-03-01

 
 

50004840 Dirbtuvės (unikalus numeris 6899-5007-9018, plotas 107,45 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1P1p); Vienuolyno g. 4A, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r.
Objektui priskirtas žemės sklypas išnuomojamas (kadastrinis numeris 6877/0003:344, plotas 0,1076 ha).
Pradinė objekto pardavimo kaina –19,566 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina nuomos mokesčiui apskaičiuoti  – 3,000 tūkst. Lt,
 žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos –  566 Lt.    Žemės nuomos terminas – 53 metai.  
Žemės nuomos mokesčio tarifus ir mokėjimo terminus, kurie gali keistis savivaldybės tarybos sprendimu, rasite internetinėje svetainėje https://www.plunge.lt.
Žemės nuomos mokestis metams apskaičiuojamas dauginant savivaldybės nustatytą nuomos mokesčio tarifą iš žemės sklypo pardavimo kainos arba žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205), jei žemės sklypo pardavimo kaina yra mažesnė už šią vertę.
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 1,600 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip – 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-03-07   9 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.  Objekto apžiūra –  2012-03-02 10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-03-05,  pabaiga – 2012-03-06, darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto naudojimo sąlygos: 1. Objektas yra Žemaitijos nacionalinio  parko (identifikavimo kodas kadastre 0600000000001) teritorijoje, Žemaičių Kalvarijos urbanistinio draustinio (identifikavimo kodas kadastre 0220400000032 teritorijoje. Jam taikomas Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas bei spec. žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimai. Rekonstruojant pastatą laikytis Žemaičių Kalvarijų statinių ansamblio specialiojo plano reikalavimų. 2. Objektas nėra į rašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Žemaičių Kalvarijų statinių kompleksas – paskelbtos kultūros paminklu (unikalus kodas – 1558) vizualinės apsaugos zonoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių kultūros vertybės teritorijoje tvarkybos darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos į statymu.
Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
Paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: komercinės paskirties.
Naudojimo pobūdis: prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
Naudojimo apribojimai:
       1.  II – kelių apsaugos zonos.
       2.  VI – elektros linijų apsaugos zonos.
       3.  XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.
       4.  XXIX – vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.
       5.  XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.
       6.  XXXIV – nacionaliniai ir regioniniai parkai.
Žemės servitutai: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto primonėmis (tarnaujantis daiktas).
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi išsinuomoti.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

Dokumentai registruojami Vytauto g. 12 (319 kab.), Plungėje, tel. (8 448) 73115.

 

Savivaldybės informacija

 
 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.