Viešame aukcione bus parduodamas Plungės rajono savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialus turtas

2012-04-04

 

50004670 Buvusios mokyklos pastatas (unikalus numeris 6892-0005-6046, plotas 508,6 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 2C2p) ir šiam objektui priskirtas 0,2087 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6827/0004:356); Mokyklos g. 14, Paukštakių k., Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 40,422 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5,000 tūkst. Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 422 Lt. 
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip –3,500 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip – 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-04-19  9 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2012-04-12  10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-04-16, pabaiga – 2012-04-18, darbo dienomis 9 – 16 val.  Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Naudojimo pobūdis: mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Naudojimo apribojimai:
 1. I – ryšių linijų apsaugos zonos.
 2. II – kelių apsaugos zonos.
 3. VI – elektros linijų apsaugos zonos.
Žemės servitutai:
 1. Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plane pažymėtas indeksu S2.
 2. Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plane pažymėtas indeksu S3
 3. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas).
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

50004671 Buvusios mokyklos pastatas (unikalus numeris 6898-9021-3018, plotas 373,38 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 1C2p), kiemo statiniai (unikalus numeris 4400-0857-4583) ir šiam objektui priskirtas 0,143 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6814/0002:139); Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.
Pradinė objekto pardavimo kaina  – 24,661 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 4,000 tūkst. Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 661 Lt. 
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 2,000 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip – 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-04-19  9 val. 15 min.
Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2012-04-12  10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-04-16, pabaiga – 2012-04-18, darbo dienomis 9 – 16 val.  Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto naudojimo sąlyga: objektas yra Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos (buferinėje) zonoje (identifikavimo kodas kadastre 1310000000035) ir jam taikomos Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas. Vykdant statybos (rekonstrukcijos) darbus būtina derinti su parko direkcija. Gali būti taikomi apribojimai (aukščio, formų ar pastato fasado apdailai).
Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
Paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Naudojimo pobūdis: mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Naudojimo apribojimas: II – kelių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

50004839 Negyvenamoji patalpa (unikalus numeris 4400-1826-0029:2913, plotas 53,79 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte, pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 6896-7003-8011, pažymėjimas plane 1N5p) su bendro naudojimo patalpomis (plotas 6,92 kv. m); A.Vaišvilos g. 33-122, Plungė.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 10,000 tūkst. Lt. Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 1,000 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip – 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-04-19  9 val. 30 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2012-04-12  10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-04-16, pabaiga  – 2012-04-18, darbo dienomis 9 – 16 val.  Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

 

50004841 Garažas (unikalus numeris 6893-1001-8024, plotas 26,82 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 11G1p) ir šiam objektui priskirtas 0,0410 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6804/0007:328); Draugystės g. 6F, Alsėdžių mstl., Plungės r.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 1,500 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1,000 tūkst. Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt .
Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 50 Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis – kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-04-19  9 val. 45 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2012-04-12  10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-04-16, pabaiga – 2012-04-18, darbo dienomis 9 – 16 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto naudojimo sąlyga: objektas nėra į rašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Alsėdžiai (unikalus numeris registre 17070) teritorijoje. Tvarkybos darbai šioje teritorijoje reglamentuojami Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos į statymu.
Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
Paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: inžinerinės infrastruktūros teritorijos.
Naudojimo pobūdis: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Naudojimo apribojimai:
 1.  XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.
 2.  XXIX – vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.
Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.
Pastabos: 1. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde. 2. Privatizavimo objektui priskirtame valstybinės žemės sklype yra kilnojamasis statinys – metalinis garažas, kuris po privatizavimo objekto pardavimo viešame aukcione bus nukeltas.

 

Dokumentai registruojami Vytauto g. 12 (319 kab.), Plungėje, tel. (8 448) 73115.

 

Savivaldybės informacija

 
 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.