VIEŠ AME AUKCIONE BUS PARDUODAMAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANTIS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

2014-01-29

 

50006570 Negyvenamoji patalpa (unikalus numeris 4400-2388-1523:7309, plotas 33,59 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane 1D2p) su rūsiu (plotas 16,58 kv. m, statybos metai 1983 m.); Telšių g. 14-8, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r.  Objektui priskirtas bendro naudojimo 178/4168 (0,0178 ha) žemės sklypas išnuomojamas (kadastrinis numeris 6877/0006:138). Telšių g. 14, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 16,195 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina – 15,000 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 600 Lt,

 žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 595 Lt.

Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 1,500 tūkst. Lt.            Registracijos mokestis – 100 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.    Žemės nuomos terminas – 94 metai.   

Žemės nuomos mokesčio tarifus ir mokėjimo terminus, kurie gali keistis Savivaldybės tarybos sprendimu, rasite interneto svetainėje https://www.plunge.lt.

Žemės nuomos mokestis metams apskaičiuojamas, dauginant Savivaldybės nustatytą nuomos mokesčio tarifą iš žemės sklypo pardavimo kainos arba žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205), jei žemės sklypo pardavimo kaina yra mažesnė už šią vertę.

Aukciono vykdymo laikas – 2014-03-06   9 val. 15 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.         Objekto apžiūra – 2014-03-03    9 val.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2014-03-04,  pabaiga – 2014-03-05 darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Objekto naudojimo sąlygos: 1. Pastatas nėra į rašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės Žemaičių Kalvarijos statinių komplekso, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas 1558), teritorijoje. 2. Objektas yra Žemaitijos nacionalinio parko (identifikavimo kodas kadastre 0600000000001) teritorijoje, Žemaičių Kalvarijos urbanistinio draustinio (identifikavimo kodas kadastre 0220400000032) teritorijoje.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdai: visuomeninės paskirties teritorijos; gyvenamosios teritorijos.

Naudojimo pobūdžiai: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

                      1.  I – ryšių linijų apsaugos zonos.

                      2.  II – kelių apsaugos zonos.

                      3.  VI – elektros linijų apsaugos zonos.

                      4.  XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos  apsaugos zonos.

                      5.  XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.

                      6.  XXXIV – nacionaliniai ir regioniniai parkai.

                      7.  XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.

Žemės servitutas: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis), plotas 0,0332 ha. Plane pažymėtas simboliu „S“.

Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi išsinuomoti.

Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

50006571 Kultūros namai (unikalus numeris 6892-5007-2011, plotas 410,95 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1C1m, statybos metai 1925 m.) ir šiam objektui priskirtas 0,2060 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6824/0002:271); Dvaro g. 5, Glaudžių k., Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 63,684 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina –34,000 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 29,000 tūkst. Lt,

 žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 684 Lt. Pradinis į našas turi būti  ne mažesnis kaip   3,400 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   

Aukciono vykdymo laikas – 2014-03-06   9 val. 30 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Objekto apžiūra – 2014-03-03    9 val.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2014-03-04, pabaiga – 2014-03-05 darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

 Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

 Naudojimo pobūdis: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

 Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.

Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

50006663 Verslo informacijos centro patalpos (unikalus numeris 6899-1000-7010:0026, plotas 216,23 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane 1A5p, statybos metai 1991 m.) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 80/2222 (0, 0080 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 6854/0014:172); Senamiesčio a. 5, Plungė.

Pradinė objekto pardavimo kaina  – 544,700 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina –540,000 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina  – 4,700 tūkst. Lt,

žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt.                      Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip 54,000 tūkst. Lt.         Registracijos mokestis – 100 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   

Aukciono vykdymo laikas – 2014-03-06   9 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Objekto apžiūra –2014-03-03    9 val.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2014-03-04, pabaiga – 2014-03-05 darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdai: visuomeninės paskirties teritorijos; gyvenamosios teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos.

Naudojimo pobūdžiai: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos; daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos; prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

                      1.  I – ryšių linijų apsaugos zonos.

                      2.  VI – elektros linijų apsaugos zonos.

Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.

Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

Pastabos:

                   1 . Potencialus pirkėjas, pervesdamas lėšas už privatizavimo objektą, privalo sumokėti mokestį už banko paslaugas.

                   2. Apie pageidavimą apžiūrėti privatizavimo objektus būtina iš anksto informuoti atsakingą už privatizavimą darbuotoją, paskambinus žemiau nurodytais telefonais.

 

Dokumentai registruojami Vytauto g. 12 (319 kab.), Plungėje, telefonai pasiteirauti:

(8 448) 73 115, 8 640 73 631, el. p. rima.budginiene@plunge.lt.

 

Savivaldybės informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.