VIEŠ AME AUKCIONE BUS PARDUODAMAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANTIS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

2013-10-30

 

50004670 Buvusios mokyklos pastatas (unikalus numeris 6892-0005-6046, plotas – 508,6 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 2C2p) ir šiam objektui priskirtas 0,2087 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6827/0004:356); Mokyklos g. 14, Paukštakių k., Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 20,422 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina –  15,000 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5,000 tūkst. Lt, žemės sklypo dokumentų parengimo atlygintinos išlaidos – 422 Lt.

Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip – 1,500 tūkst. Lt. Registracijos mokestis  – 100 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   

Aukciono vykdymo laikas – 2013-11-14   9 val.         Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.  

Objekto apžiūra – 2013-11-11   9 val.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-11-12, pabaiga – 2013-11-13    9 – 16 val.  Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

Naudojimo pobūdis: mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

                      1. I – ryšių linijų apsaugos zonos.

                      2. II – kelių apsaugos zonos.

                      3. VI – elektros linijų apsaugos zonos.

Žemės servitutai:

                      1. Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plotas 0,0002 ha. Plane pažymėtas indeksu S2.

                      2. Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plotas 0,0007 ha. Plane pažymėtas indeksu S3.

                      3. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), plotas 0,0158 ha.

Privatizavimo sąlygos:

                      1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo dokumentų parengimo atlygintinas išlaidas.

                      2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.

Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

50005296 Dujų perdavimo punktas (unikalus numeris 4400-1849-0041, plotas – 22,59 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1H1p); Birutės g. 57D, Plungė; ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 182/24423 (0,0182 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 6854/0009:41); Birutės g. 67A, Plungė.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 4,500 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina –2,300 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 2,200 tūkst. Lt, žemės sklypo dokumentų parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt.              Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip 230 Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   

Aukciono vykdymo laikas – 2013-11-14   10 val.       Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Objekto apžiūra – 2013-11-11   9 val.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-11-12,  pabaiga – 2013-11-13    9 – 16 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Naudojimo pobūdis: prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

                      1.  I – ryšių linijų apsaugos zonos.

                      2.  VI – elektros linijų apsaugos zonos.

                      3.  XXVI – miško naudojimo apribojimai.

Žemės servitutas: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), plotas 0,0093 ha. Plane pažymėta indeksu „S”.

Privatizavimo sąlyga. Laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.

Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

50006179 Vandentiekio bokštas (unikalus numeris 4400-0544-4093, pažymėjimas plane V) ir šiam objektui priskirtas 0,0204 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6804/0003:168); Žvirblaičių g. 9A, Alsėdžių mstl., Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 2,270 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina –2,000 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 270 Lt, žemės sklypo dokumentų parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt.    Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip 200 Lt. Registracijos mokestis  – 100 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   

Aukciono vykdymo laikas – 2013-11-14   9 val. 45 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2013-11-11   9 val.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-11-12, pabaiga – 2013-11-13    9 – 16 val.    Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: inžinerinės infrastruktūros teritorijos.

Naudojimo pobūdis: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

                      1. VI – elektros linijų apsaugos zonos.

                      2. XX – požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos.

                      3. XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.

                      4. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.

Privatizavimo sąlyga. Laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.

Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

50006180 Bibliotekos pastatas (unikalus numeris 6897-8013-6018, plotas – 65,56 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1C1p) ir šiam objektui priskirtas 0,2276 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6814/0004:146); Vingio g. 11A, Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 12,000 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina –7,000 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5,000 tūkst. Lt, žemės sklypo dokumentų parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt.              Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip 700 Lt. Registracijos mokestis –  100 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   

Aukciono vykdymo laikas – 2013-11-14   9 val. 30 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2013-11-11   9 val.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-11-12, pabaiga –  2013-11-13    9 – 16 val.  Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Objekto naudojimo sąlyga: objektas yra Žemaitijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje (identifikavimo kodas kadastre 1310000000035). Pastatą rekonstruojant, rekomenduojama taikyti bendruosius Žemaitijos nacionalinio parko reglamento reikalavimus sklypo užstatymo tankumui ir pastatų aukštingumui.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

Naudojimo pobūdis: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

                      1. I – ryšių linijų apsaugos zonos.

                      2. II – kelių apsaugos zonos.

                      3. VI – elektros linijų apsaugos zonos.

                      4. LIII – valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos.

Privatizavimo sąlyga. Laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.

Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

50006181 Dalis medicinos punkto pastato (18/25 dalių, unikalus numeris 6896-5010-0010, plotas – 56,86 kv. m, pastatas medinių skydų su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1B1ž); ūkinis pastatas (unikalus numeris 6896-5010-0022, užstatytas plotas – 29 kv. m, pažymėjimas plane 2F1m) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 437/607 (0,0437 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 6820/0003:247); Platelių g. 38, Gintališkės k., Plungės r.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 11,170 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina –8,100 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina –1,500 tūkst. Lt, žemės sklypo dokumentų parengimo atlygintinos išlaidos – 1,570 tūkst. Lt.                   Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip  810 Lt. Registracijos mokestis  100 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   

Aukciono vykdymo laikas – 2013-11-14   9 val. 15 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2013-11-11   9 val.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-11-12,  pabaiga –  2013-11-13    9 – 16 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

Naudojimo pobūdis: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

                      1. I – ryšių linijų apsaugos zonos.

                      2. II – kelių apsaugos zonos.

                      3. VI – elektros linijų apsaugos zonos.

                      4. XVII – valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos.

                      5. XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.

                      6. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.

Privatizavimo sąlygos:

                      1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo dokumentų parengimo atlygintinas išlaidas.

                      2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.

Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

50006291 Įstaigos patalpos su rūsiu (unikalus numeris 6897-8001-5013:0002, plotas – 628,5 kv. m, pažymėjimas plane 1B3p), Vytauto g. 2-2, Plungė, ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 395/482 (0,0395 ha) žemės sklypas  (kadastrinis numeris 6854/0010:52); Vytauto g. 2, Plungė.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 654,000 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina –650,000 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 4,000 tūkst. Lt, žemės sklypo dokumentų  parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Lt.             Pradinis į našas turi būti ne mažesnis kaip  65,000 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   

Aukciono vykdymo laikas – 2013-11-14   8 val. 45 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2013-11-11   9 val.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2013-11-12, pabaiga – 2013-11-13    9 – 16 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Speciali žemės sklypo naudojimo sąlyga:  XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir į renginių apsaugos zonos.

Privatizavimo sąlyga. Pirkėjas objektui priskirtą žemės sklypą turi į sigyti nuosavybėn.

Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės į monėje Valstybės turto fonde.

 

Pastabos:

1 . Potencialus pirkėjas, pervesdamas lėšas už privatizavimo objektą, privalo sumokėti mokestį už banko paslaugas.

2. Apie pageidavimą apžiūrėti privatizavimo objektus būtina iš anksto informuoti atsakingą už privatizavimą darbuotoją, paskambinus žemiau nurodytais telefonais.

Dokumentai registruojami Vytauto g. 12 (319 kab.), Plungėje, telefonai pasiteirauti: (8 448) 73 115, 8 640 73 631.

 

Savivaldybės informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.