Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koncepcijaandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo

2013-02-15

Plungės rajono savivaldybės administracija praneša, kad Savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T1-9 patvirtinta Plungės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koncepcija. Specialiojo plano koncepcijoje ir rengiamuose teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose nustatomos vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribos, nustatytose SAZ numatomas teritorijų naudojimo režimas, vystymosi tendencijos bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijai.
Su koncepcija, jos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais ir kitais aktualiais dokumentais, galima susipažinti planavimo organizatoriaus buveinėje (Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 425 kab., Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė, tel. (8 448) 73 137, faks. (8 448) 71 608, el. p.: vaclovas@plunge.lt).
Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytu adresu) ir (arba) plano rengėjui (UAB „Daugėla“, Žalgirio g. 90-505, 09303 Vilnius, tel./faks. (8 5) 2733385, el. p.: daugela@daugela.lt, adresas internete: www.daugela.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie teritorijų planavimo sprendinių aptarimą, viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.