TURIZMO TRASŠ² APLINK PLATELIŠ² EŠ½ERÄ„ IR JŠ² JUNGTIES IKI PLUNGĖS MIESTO INFRASTRUKTŠªROS PLĖTRA, PROJEKTO KODAS NR. VP3-1.3-ŠªM-01-V-02-013

2013-05-22         Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji į staiga Lietuvos verslo paramos agentūra ir Plungės rajono savivaldybės administracija 2013 m. vasario 11 d. pasirašė trišalę Viešosios turizmo infrastruktūros valstybės planuojamų projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-01-V priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projekto „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartį .

         Projektas skirtas vienai dinamiškiausiai besivystančių turizmo krypčių – ekologiniam ir aktyviam poilsiui gamtinėje aplinkoje skatinti, siekiant kompleksiškai ir subalansuotai panaudoti Platelių ežero apylinkių gamtinį ir rekreacinį potencialą (kiek galima daugiau išnaudojant jau sukurtą turizmo infrastruktūrą). Projekto eigoje numatoma į rengti  21,420 km turizmo trasą, kuri būtų pagrindas dviračių, pėsčiųjų ir vandens turizmo maršrutams sukurti.

         Projekto pasekmės turės poveikį tiek socialinio, tiek ekonominio bei aplinkosauginio vystymosi atžvilgiu. Turizmo infrastruktūros ir susijusių rekreacinių paslaugų vystymas prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo. Skatinant turizmo augimą, daromas teigiamas poveikis regiono ekonominiam augimui. Projekto į gyvendinamas nepažeidžia natūralios aplinkos sistemos, atveria galimybes plačiau naudotis gamtos ištekliais tiek dabarties, tiek ir ateities kartoms. Projekte numatyta plėtoti Platelių apylinkių infrastruktūrą bei taip prisidėti prie darnaus regionų vystymosi, nes Plungės rajonas, priešingai nei didieji Lietuvos miestai (Vilnius ar Klaipėda) bei kurortai (Palanga, Druskininkai) nėra visapusiškai išplėtotas bei sutvarkytas.

         Projekto į gyvendinimas darys vienodą poveikį abiejų lyčių galimybėms naudotis projekto į gyvendintais rezultatais. Ekologinio ir aktyvaus poilsio infrastruktūros bei susijusių paslaugų vystymas nesudaro sąlygų diskriminuoti kurią nors lytį . Planuojant trasų priežiūrą numatomos lygios galimybės abiem lytim, sistemingą darbą  lygiai skirstant jėgos šaltinius bei galimybes tarp vyrų ir moterų, lygios galimybės finansiniame pasiskirstyme. Projektas nepažeidžia lyčių lygybės principų. Įgyvendinus projektą sudarytos, vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės tiek vyrams, tiek moterims, o taip pat bet kokios rasės, religijos, amžiaus atstovams.

         Projekto veiklų į gyvendinimo pradžia yra 2012 m. spalio 17 d., pabaiga – 2015 m. sausio 30 d.

         2013-2014 metais pirmuoju projekto į gyvendinimo etapu bus į rengti: Paplatelės pėsčiųjų-dviračių takas, Platelių miestelio pėsčiųjų – dviračių takas, Plokštinės dviračių takas, Pakastuvos dviračių takas bei Šeirės pėsčiųjų-dviračių takas pritaikytas neį galiesiems.

         2014 metais antruoju projekto į gyvendinimo etapu  bus į rengiami: Beržoro ir antrasis Paplatelės dviračių takai, o 2015 metais trečiuoju etapu – dviračių trasos jungtis su Plungės miestu.

 
Savivaldybės inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.