Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia savivaldybes ir bendruomenes aktyviai dalyvauti Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinime

2012-03-15
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
A. Vivulskio g. 11, LT-03610, Vilnius
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia savivaldybes ir bendruomenes aktyviai dalyvauti Vietos bendruomenių savivaldos programos į gyvendinime
Å iais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo vykdyti Vietos bendruomenių savivaldos programą, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programos į gyvendinimui 2012 m. iš valstybės biudžeto yra skirta 8 mln. litų. kurie savivaldybėms paskirstyti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį žmonių skaičių savivaldybėse.
Å ios programos lėšomis galima bus finansuoti veiklas, skirtas pažeidžiamų bendruomenės narių ir grupių poreikių tenkinimui, vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui, sportui ir sveikatinimui, bendruomeninės veiklos organizavimui ir kitoms, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios iniciatyvoms.
Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priims Vietos bendruomenių tarybos, sudarytos iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ar kitų gyvenamųjų vietovių gyventojų, jų atstovų, šiose teritorijose veikiančių bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų.
Tokiu būdu bendruomenė pati galės spręsti, ką aktualu tvarkyti, į sigyti, t.y. kaip paskirstyti lėšas, tenkinant bendruomenės viešuosius poreikius. Pavyzdžiui, už gautas lėšas Jei bendruomenė matys poreikį , bus galima tvarkyti vaikų žaidimo aikšteles ar parkus, padėti nepasiturintiems bendruomenės nariams, organizuoti vaikų ar senelių užimtumą ir pan.
Å iuo metu programos į gyvendinime dalyvaujančios savivaldybės rengia lėšų vietos bendruomenių sprendimams į gyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkas, kurias savivaldybių tarybos turės patvirtinti iki š.m. balandžio 1 d. Tvarkose turės būti nurodytos vietovės, kurių bendruomenėse sudarytų vietos bendruomenių tarybų sprendimams į gyvendinti bus skiriamos lėšos, šių lėšų skirstymo kriterijai. Taip pat turės būti aprašytos savivaldybės administracijos ir seniūnijų funkcijos, į gyvendinant šią programą bei vietos bendruomenių tarybų sudarymo ir veiklos principai. Su tokias tvarkas patvirtinusiomis savivaldybėmis ministerija pasirašys sutartis, kuriose numatyta tvarka perves savivaldybėms programos į gyvendinimui skirtas lėšas.
Ministerija kviečia savivaldybes informuoti savivaldybės bendruomenę apie Vietos bendruomenių savivaldos programą, rengiamus tvarkos aprašų projektus ir planus, susijusius su programos į gyvendinimu savivaldybėje. Savo ruožtu ministerija ragina vietos bendruomenių narius, seniūnaičius, bendruomenines organizacijas ir jų asociacijas, religines bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti sudarant vietos bendruomenių tarybas, teikiant pasiūlymus, svarstant ir priimant sprendimus dėl aktualiausių vietos bendruomenei klausimų sprendimo, o taip pat padedant Å iuos sprendimus į gyvendinti ir informuoti apie tai vietos bendruomenę.
Bendradarbiaudami siekime, kad būtų didinamas sprendimų priėmimo viešumas ir skaidrumas, stiprinamas bendruomenės narių pasitikėjimas vietos valdžia, didinama bendruomenės narių atsakomybė už jų gyvenamosiose vietovėse vykstančius reiškinius, stiprinamas bendruomenių sutelktumas ir tarpusavio pasitikėjimas.
Programos į gyvendinimui skirtus teisės aktus rasite ministerijos interneto puslapyje www.socmin.lt antraštėje „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia savivaldybes ir bendruomenes aktyviai dalyvauti Vietos bendruomenių savivaldos programos į gyvendinime”, o taip pat konsultuotis ir teikti pasiūlymus svetainėje nurodytiems atsakingiems asmenims.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.