Skelbiami Regioninių kultūros tarybų rinkimai

2018-06-25

 

Lietuvos kultūros taryba skelbia Regioninių kultūros tarybų narių rinkimus. Kultūros ir meno kūrėjų, vertintojų ir vadybininkų, gyvenančių į vairiuose Lietuvos regionuose (išskyrus Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybes), paraiškų laukiama iki liepos 19 d. (imtinai).

Rinkimai rengiami į gyvendinant neseniai Kultūros ministerijos patvirtintą Tolygios kultūrinės raidos į gyvendinimo regionuose modelį . Jo tikslas – sudaryti galimybę regionams savarankiškai spręsti dėl jiems svarbių kultūros ir meno projektų į gyvendinimo, į sprendimų priėmimo procesus į traukiant bendruomenes, kūrėjus ir savivaldos institucijas. Lietuvos kultūros tarybos pirmininkės Dainos Urbanavičienės teigimu, kultūros finansavimo decentralizacija, pasitelkiant Tolygios kultūrinės raidos modelį , į galins regionus priimti sprendimus ir būti atsakingiems už jų regione vykstančius kultūros procesus.

Siekiant užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje, dešimtyje šalies apskričių bus finansuojami kūrybinių raiškų į vairovę skatinantys, vietos kultūrinį identitetą stiprinantys ar bendradarbiavimą skatinantys kultūros ir meno projektai. Šiai finansavimo programai planuojama paskirti apie 3 mln. eurų Kultūros rėmimo fondo lėšų.

Regioninės kultūros tarybos

Regioninės kultūros tarybos – tai dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių pagrindu prie ministerijos veikiančių kolegialių patariamųjų organų, atliekančių apskričių meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas kiekvienoje iš apskričių. Šios tarybos svarstys ir atrinks kiekvienos apskrities finansuotinus kultūros ir meno projektus, kurių sąrašą teiks tvirtinti kultūros ministrei. Pagal patvirtintą sąrašą ir apskričiai nustatytą finansavimo Kultūros rėmimo fondo lėšomis kvotą, projektų sąmatas vertins ir finansavimą skirs Lietuvos kultūros taryba.

Regioninių kultūros tarybų rinkimus drauge organizuoja Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba. Kiekvienos iš tarybų personalinė sudėtis bus sudaroma į kiekvieną iš dešimties tarybų deleguojant vieną iš Lietuvos kultūros tarybos narių (išskyrus LKT pirmininką), kiekvienai apskritį sudarančios savivaldybės tarybai deleguojant po vieną atstovą ir vieną atstovą išrenkant viešo konkurso metu. Personalinę sudėtį tvirtins kultūros ministrė.

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai į Regioninių kultūros tarybų narius turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) meno kūrėjo statusą, ne mažesnę nei 3 metų patirtį kultūros ar meno srityje bei žinių ir gebėjimų, padedančių į gyvendinti Regioninės kultūros tarybos funkcijas.

Atrenkant kandidatus bus vertinama, ar kandidatas turi pakankamai žinių ir gebėjimų, padėsiančių į gyvendinti tarybos funkcijas ir ar pateikta pagrį sta motyvacija tapti Regioninės kultūros tarybos nariu.

Kaip pateikti paraišką?

1. Susipažinkite su Tolygios kultūrinės raidos į gyvendinimo regionuose tvarkos aprašu (atsisiųskite visą dokumentą ir jo priedus)

2. Parenkite laisvos formos motyvacinį laišką.

3. Pateikite kūrybinės/profesinės veiklos aprašymą, kuris pagrį stų atitiktį tarybos nariui keliamiems reikalavimams (atsisiųskite pavyzdinę formą, diplomų kopijų pateikti nereikia).

4. Parenkite laisvos formos pareiškimą, kad esate nepriekaištingos reputacijos (atsisiųskite pavyzdinę formą).

5. Pasirašykite dokumentus.

6. Nuskenuokite pasirašytus dokumentus.

7. Parenkite vieną elektroninę rinkmeną (failą) PDF formatu.

8. Siųskite paraišką elektroninio pašto adresu rkt@ltkt.lt iki 2018 m. liepos 19 d. 23.59 val.

Paraiškos priimamos tik elektroniniu paštu. Po nurodyto termino pateiktos paraiškos nebus svarstomos.

 

Kilus klausimams kreipkitės:

Ieva Šėrytė                                      
LKT projektų administratorė                
Tel. (8 5) 255 9379                           
El. paštas: ieva.seryte@ltkt.lt         

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.