SKELBIAMAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŠ² NEGYVENAMŠ²JŠ² PATALPŠ², ESANČIŠ² PLUNGĖJE, SENAMIESČIO A. 5, VIEŠ AS NUOMOS KONKURSAS

2013-03-29

 

 1. Viešo konkurso būdu išnuomojama Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos, kurių bendras plotas – 216,23 kv. m, esančios Senamiesčio a. 5, Plungėje; patalpų unikalus Nr. 6899-1000-7010:0026, pastatas pažymėtas plane – 1A5p.

 2. Negyvenamosios patalpos  išnuomojamos administravimo (banko, teismo, biuro, kontoros ir kitų į staigų bei organizacijų), mažmeninės prekybos (išskyrus prekybą dėvėtais drabužiais, avalyne ir baldais) bei kitoms  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo  Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo“ 5 punkte nurodytoms veikloms.

 3. Nuomos terminas – 5 metai.

 4. Pradinė 1 kvadratinio metro nuomos kaina – 15 Lt (be PVM) per mėnesį .

 5.  Konkurso komisijos posėdis vyks 2013 m. balandžio 15 d.  9 val.  202 kab., Vytauto g. 12, Plungėje.  Paraiškos priimamos darbo dienomis nuo 2013 m. balandžio  10 d. iki 2013 m. balandžio 12  d. 8.00 val.-12.00 val. ir 13 val. – 17 val. 319 kab., Vytauto g. 12, Plungėje. Informacija teikiama tel.: (8 448) 73 115, 8 640 53 631,  atsakingas asmuo – Rima Budginienė.  Patalpų apžiūros laikas – 2013 m. balandžio 8 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 15.00 iki 17.00 val.

 6. Konkurso laimėtojas sudaro sutartį su daugiabučio namo savininkų bendrija „Plungės senamiestis“ dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių pagrindinių namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo mechaninės, elektros ir kitos į rangos eksploatavimo išlaidų apmokėjimo (į pradinę 1 kvadratinio metro nuomos kainą neį skaičiuota).

 7. Norintis dalyvauti konkurse dalyvis į Plungės rajono savivaldybės administracijos, į monės kodas 188714469, sąskaitą Nr. LT70 4010 0430 0005 0139 AB DNB banke, banko kodas – 40100,  sumoka pradinį į našą, lygų 3 mėnesių  nuompinigių dydžiui – 9 730,35 lito (be PVM). Pradinis Savivaldybės turto nuomos konkurso laimėtojo į našas į skaitomas į nuompinigius. Kitiems konkurso dalyviams pradinis į našas per 7 kalendorines dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke.

 8. Norintys dalyvauti konkurse skelbime nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką su užrašu  „Negyvenamųjų patalpų, esančių Senamiesčio g. 5, Plungėje, nuomos viešam konkursui“.

 9. Voke turi būti pateikta:
 9.1. paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), į monės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, kodas ir adresas, sąskaitos numeris, pageidaujamo išsinuomoti turto adresas; paraiška turi būti patvirtinta juridinio asmens vadovo ar jo į galioto asmens parašu ir į monės antspaudu, o jei paraišką pateikė fizinis asmuo, – šio asmens parašu;
 9.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens į statų kopijos, patvirtintos antspaudu ir juridinio asmens vadovo parašu;
 9.3. banko išduotas kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žyma, patvirtinančia, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį į našą, lygų paskelbtam  3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui;
 9.4. siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m (skaičiuojant litų ir centų tikslumu).

 10. Jeigu konkursui pateikti dokumentai neatitinka konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, paraiška atmetama.

 11. Nuomos konkursą laimi dalyvis, kuris atitinka konkurso sąlygose keliamus reikalavimus ir paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą. Jeigu tokią pat (didžiausią) sumą pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažį stamas dalyvis, anksčiau į registruotas Turto nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje.

 12. Komisija per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos išsiunčia paštu ar faksu  pranešimą apie sprendimą dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo konkurso dalyviui ir  nurodo laiką, kada bus pasirašoma nuomos sutartis.

 13. Jei konkurso laimėtoju pripažintas dalyvis per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo dienos nesudaro nuomos sutarties, pradinis į našas negrąžinamas, konkurso rezultatai anuliuojami, o konkursas laikomas neį vykusiu.

 14. Papildoma informacija apie nuomojamas patalpas ir konkurso sąlygas  teikiama Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriuje, 319 kab., Vytauto g. 12, Plungėje, tel. (8 448) 73 115.

Savivaldybės turto nuomos komisija

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.