Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursas

2021-05-25

 

Plungės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas  projektų  atrankos konkursui  pagal 2021 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano į gyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai  – Plungės rajone registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos į statymas ir Lietuvos Respublikos bendruomenių organizacijų plėtros į statymas.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. gegužės 25 d. iki birželio 14 d. 12 val.

Paraiškų pateikimas:

Projektas aprašomas užpildant nustatytos formos paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo į galioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Pareiškėjas konkursui gali pateikti  tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas  paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia į gyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Savivaldybės administracijai  pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva negalima.

Paraiškos forma

Bendra projekto į gyvendinimo sąmata

Deklaracija

Tvarkos aprašas

Prie paraiškos privalomos pateikti dokumentų kopijos:

Šiai priemonei į gyvendinti 2021 metais iš valstybės biudžeto Plungės rajono savivaldybei skirta 23 946 eurai.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės  biudžeto lėšų suma  – 300,00 eurų. Didžiausia vienam projektui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtos sumos.

Plungės rajono seniūnijoms numatytos lėšos:

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Deklaruotų gyventojų skaičius

Iš viso, Eur

1.

Plungės miesto seniūnija

18218

8441,00

2.

Alsėdžių seniūnija

1127

1226,00

3.

Babrungo seniūnija

2368

1750,00

4.

Kulių seniūnija

1058

1197,00

5.

Nausodžio seniūnija

4105

2483,00

6.

Paukštakių seniūnija

1152

1236,00

7.

Platelių seniūnija

1747

1488,00

8.

Stalgėnų seniūnija

922

1139,00

9.

Šateikių seniūnija

2249

1699,00

10.

Žemaičių Kalvarijos seniūnija

1759

1493,00

11.

Žlibinų seniūnija                                                        

1343

1317,00

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukeinė, tel. 8 448 73 159, mob. 8 655 01 381, el. paštas: jurgita.saldukiene@plunge.lt (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val.,, penktadienį 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.