Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursas

2017-09-27

Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia Neį galiųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursą. Projektų paraiškas gali teikti neį galiųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo į staigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neį galiųjų nevyriausybinės organizacijos, vykdančios sporto veiklas neį galiesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neį galiųjų organizacijas), viešosios į staigos (išskyrus viešąsias į staigas, kurių savininkė yra valstybė arba Savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos. Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neį galiųjų kūno kultūrą ir sportą. Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms vykdyti  – turėti kineziterapeuto, trenerio arba taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją turintį darbuotoją.

Paraiškos konkursui priimamos nuo 2017 m. spalio 1 d. iki lapkričio 1 d. imtinai Plungės rajono savivaldybės  administracijos  Bendrajame skyriuje, 115 kab.

Pareiškėjas pateikia:

       1. vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;

       2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;

       3. projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, į teikta per pašto kurjerį arba 
pareiškėjo ar jo į galioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį , 
pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Informacija apie paraiškų pateikimą  teikiama  Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (Vytauto g. 12, 414 kab., tel. (8 448) 73 115 darbo metu.

PRIDEDAMA:

       1. Neį galiųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatai.

       2. Neį galiųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso paraiškos forma.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

 

 

Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.