Skelbiamas konkursas Socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti

2013-04-18

Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą biudžetinės į staigos Plungės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti.     

 Įstaigos adresas: Mendeno g. 4, Plungės m.

              Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 turėti aukštąjį universitetinį   arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo arba edukologijos krypties išsilavinimą ir ne mažiau kaip 1 metų socialinio darbo patirtį ;

 mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 savarankiškai planuoti, organizuoti į staigos veiklą;

 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles;

 mokėti naudotis kompiuteriu, ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

 žinoti į statymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, į staigos darbo specifiką bei darbo problemas ir būdus joms išspręsti, į statyminius darbo organizavimo, bendravimo psichologijos pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus;

 gebėti diegti į staigoje bendruomenės narių humanistinio, demokratinio bendravimo principus, santykius su darbuotojais grį sti tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba, būti nepriekaištingos reputacijos.

             Pretendentų vertinimo (atrankos) būdas: veiklos programos vertinimas, pokalbis.

             Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba kopijas siųsti registruotu laišku:

 prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodydamas, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme;

 asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

 išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

 gyvenimo aprašymą;

 reikalaujamą darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

 užpildytą pretendento anketą;

 pretendento privalumų sąrašą, juos patvirtinančių dokumentų kopijas;

 valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir šio dokumento kopiją;

 savo, kaip į staigos vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo į staigai gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų į gyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.). Veiklos programa neturi būti didesnė kaip iki 5 puslapių teksto.

            Paskutinė dokumentų priėmimo diena – 2013 m. balandžio 30 d. 17 val. adresu:  Plungės rajono savivaldybės administracija, 213 kab. Vytauto g. 12, Plungės m., tel. pasiteirauti 73 126.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.