Skelbiamas konkursas Grupinio gyvenimo namų, skirtų darbingo amžiaus asmenims, turintiems intelekto sutrikimo ir (ar) psichinę negalią, socialinio darbuotojo pareigoms užimti

2024-02-27

Darbuotojų pagal darbo sutartį konkurso aprašymas

Skelbimo data:

2024-02-26

Skelbimas galioja iki:

2024-03-11 (imtinai)

Konkursą organizuojanti įstaiga:

VšĮ Plungės bendruomenės centras

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Adresas

Vytauto g. 29, Plungė

 Pareigos:

Grupinio gyvenimo namų Socialinis darbuotojas

Pareiginės algos koeficientas:

0,95 neatskaičius mokesčių

Darbo vieta (miestas):

Plungė

Darbo sutartis

Neterminuota

Darbo krūvis

1 etatas

Atrankos būdas

testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. +370 612 57 326, el. p. plungesbc@gmail.com

Skelbiamas konkursas Grupinio gyvenimo namų, skirtų darbingo amžiaus asmenims, turintiems intelekto sutrikimo ir (ar) psichinę negalią, socialinio darbuotojo pareigoms užimti.

Pareigybės paskirtis – teikti socialinę pagalbą asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, įgalinant juos savarankiškai rūpintis savo gyvenimu.

Socialinio darbuotojo pagrindinės funkcijos:

 1. Dirba socialinį darbą, teikia socialines paslaugas pagal individualius asmens poreikius.
 2. Informuoja ir konsultuoja asmenis socialinių paslaugų klausimais.
 3. Užmezga santykį su asmenimis, patiriančiais įvairių sunkumų, įtraukia juos į pagalbos teikimo procesą.
 4. Vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.
 5. Bendrauja ir bendradarbiauja su asmenimis iš socialinių paslaugų gavėjo socialinės aplinkos.
 6. Kartu su socialinių paslaugų gavėju įvertina jo turimus ir trūkstamus įgūdžius, jo gebėjimus ir galimybes, paslaugų teikimo efektyvumą.
 7. Rengia ir atnaujina individualios pagalbos planą, įtraukdamas į jo rengimą ir peržiūrą socialinių paslaugų gavėją.
 8. Kartu su socialinių paslaugų gavėju numato veiksmus ir priemones, kuriomis bus siekiama teigiamų jo ir jo padėties pokyčių.
 9. Teikia informaciją ir siūlymus socialinių paslaugų įstaigos vadovui ar jo paskirtiems asmenims.
 10. Bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis socialinių paslaugų teikimo srityje.
 11. Koordinuoja komandoje dirbančių individualios priežiūros darbuotojų darbo planų sudarymą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų srities, socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją.
 2. Valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
 3. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Plungės rajono savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą.
 4. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 5. Noras siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias bei gebėjimus.
 6. Gebėti dirbti komandoje ir dirbti savarankiškai.
 7. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.

Socialinis darbuotojas turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:

 1. Būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, atsakingas, gebėti bendrauti su įvairaus būdo žmonėmis.
 2. Vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų.
 3. Pasitikėti savo klientu, būti objektyviam priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis.
 4. Laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus.
 5. Laikytis socialinių darbuotojų Etikos kodekso reikalavimų.

Privalumai:

 1. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinėje srityje patirtį.
 2. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (ne mažesnis nei 2 m. vairuotojo stažas).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir kopiją), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (ir kopijas), kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 4. Turimas rekomendacijas.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti el. paštu:  plungesbc@gmail.com arba adresu Vytauto g. 29, Plungė.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio datą bus informuojami asmeniškai.

 

Plungės bendruomenės centro inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.