Skelbiamas 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursas

2017-09-14

  Projektų paraiškas iki 2017 m. spalio 16 d. Plungės rajono savivaldybės administracijai  gali teikti neį galiųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios į staigos (išskyrus viešąsias į staigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba Savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neį galiųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo į gūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Plungės rajono  savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neį galiesiems integruoti į visuomenę.     

Projekto paraiškų teikimas                                  

  Projekto paraiška rengiama pagal nustatytą projekto paraiškos formą. Ji turi būti kompiuteriu užpildyta lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Kartu  su projekto paraiška kompiuterine laikmena pateikiama elektroninės projekto paraiškos kartu su pridedamais dokumentais versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas. Projekto paraiška taip pat gali būti pateikta paštu registruotu laišku, į teikta pašto kurjerio arba į teikta asmeniškai organizacijos ar jos į galioto asmens. Jei paraiška pateikiama paštu ar per kurjerį , pašto žymoje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 16 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu, arba kitais adresais išsiųstos paraiškos nevertinamos.    

  2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neį galiesiems bendruomenėje projektų atranka bus vykdoma vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neį galiesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. į sakymu Nr. A1-345  (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. į sakymo Nr. A1-516 redakcija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 7 d. į sakymo Nr. A1-509 redakcija).  

  Daugiau informacijos galima rasti Neį galiųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapio www.ndt.lt  skyriuje „Projektų finansavimas “.

  Informacija apie paraiškų pateikimą  teikiama  Socialinės  paramos skyriuje (Vytauto g. 12, 102 kab., tel. (8 448) 20 407) darbo metu.

Socialinės  paramos skyriaus informacija

Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.