Skelbiama dalyvaujamojo biudžeto pradžia – kviečiame teikti projektų idėjas

2024-02-29

Dalyvaujamasis biudžetas – tai lėšų paskirstymo būdas, kuris skatina demokratinį požiūrį, skaidrumą ir parodo, koks svarbus yra visuomenės poreikių supratimas ir jų asmeninis įsitraukimas į miesto valdymą.

Jau trečius metus iš eilės Plungės rajono savivaldybėje bus įgyvendinamas dalyvaujamasis biudžetas. Gyventojams tai suteiks galimybę įsitraukti į Savivaldybės veiklą – pasiūlyti savo idėjas ir priimti naudingus sprendimus mūsų kraštui. Idėjų Plungei bus laukiama iki kovo 30 d. dienos.

Iniciatyvų teikimas – nuo kovo 1 d. iki kovo 30 d. 17:00 val.

Gyventojų pasiūlymai turi atitikti sąlygas, nustatytas Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-312 „Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Svarbūs kriterijai:

Gyventojai iniciatyvas gali siūlyti 4-ose kategorijose:

Iniciatyvas teikiantys gyventojai turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

Projekto idėjos pasiūlymą (pildomas 1 priedas);

Projektų idėjų pasiūlymus galima teikti el. paštu savivaldybe@plunge.lt

Pasiūlymų atitikties Tvarkos aprašui vertinimas – iki 2024 m. balandžio 29 d.

Projektų idėjų pasiūlymų atitikimą Tvarkos aprašui vertina Plungės rajono savivaldybės administracijos specialistai. Tikrinama, ar pasiūlymai atitinka reikalavimus, ar pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis, ar projektų įgyvendinimo vieta atitinka Tvarkos apraše numatytas sąlygas.

Nuasmeninti pasiūlymai pateikiami darbo grupei, kuri patvirtina ir pateikia idėjų sąrašą gyventojams balsuoti.

Balsavimas ir atranka – nuo balandžio 30 d. iki gegužės 13  d.

Jaunimas (asmuo nuo 14 m. iki 29 m (įskaitytinai) ir kiti balsavimo teisę turintys Savivaldybės gyventojai balsuoja internetu (prisijungimas per E-valdžios vartus, kiekvienas balsuoja tik už save, kitaip balsai anuliuojami) arba užpildydami popierinę balsavimo kortelę (seniūnijoje, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, balsavus ne pagal deklaracijos vietą, balsas anuliuojamas) balsavimo vietose. Vienas gyventojas gali balsuoti tik už vieną projektą.

Balsavimo metu viešai skelbiama nuasmeninta informacija apie projektą (pavadinimas, idėjos aprašymas, įgyvendinimo vieta ir preliminari projekto įgyvendinimo vertė).

Įgyvendinimas

Didžiausio gyventojų palaikymo sulaukusias idėjas įgyvendina Plungės rajono savivaldybės administracija.

Mažos apimties projektai įgyvendinami per 1 metus.

Projektų įgyvendinimas 100 proc. finansuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Konsultacijos gyventojams

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Rita Cecervovė (tel. (8 448) 73 145, el. p. rita.cecervove@plunge.lt);

Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys (tel. (8 448) 73 138, el. p. architektas@plunge.lt);

Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Vietos ūkio skyriaus vedėja Odeta Petkuvienė (tel. (8 448) 73 141, el. p. odeta.petkuviene@plunge.lt).

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.