Skelbiama atranka specialiojo pedagogo ir logopedo pareigoms užimti

2022-12-20

Įstaiga

Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, V. Mačernio g. 47B, LT-90130, Plungė

Pareigos

Specialusis pedagogas ir logopedas

Darbo krūvis

0,75 etato dalis specialiojo pedagogo ir 0,25 etato dalis logopedo

Darbo apmokėjimas

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10, 11, 14 straipsnių 1, 2, 3, 4, 5 priedo pakeitimo įstatymą 2022 m. lapkričio 24 d. Nr. XIV-1559

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,11 iki 11,39 ( 1508,46 – 2118,54 Eur/mėn. už 1 etatą neatskaičius mokesčių).

Darbo sutarties rūšis

Terminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti

ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, specialiojo pedagogo ir logopedo profesinė kvalifikacija/ arba studijuojama atitinkama studijų programa;

gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo (-si) procesą su mokiniais, turinčiais didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, tirti pedagogines situacijas, kurti savo veiksmingas mokymo (-si) strategijas;

išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti;

gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais;

rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį.

Atrankos būdas

Pokalbis

Darbo pradžia

2023-01-02

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją/ pažymą apie studijas;

4. gyvenimo aprašymą (CV);

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Pretendentai dokumentus pristato į įstaigą adresu

V. Mačernio g. 47B, LT-90130 Plungė.

Siunčia elektroniniu paštu raudonkepuraite@plunge.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti gražinami pretendentui.

2022-12-29

 

Atranka vyks Plungės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ (pakviestieji į atranką bus informuoti telefonu).

2022-12-30

 

Kontaktai pasiteiravimui

8 448 72 379

raudonkepuraite@plunge.lt

Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.