Skelbiama atranka specialiojo pedagogo ir logopedo pareigoms užimti

2022-09-23

Įstaiga

Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, V. Mačernio g. 47B, LT-90130, Plungė

Pareigos

Specialusis pedagogas ir logopedas

Darbo krūvis

0,75 etato dalis specialiojo pedagogo ir 0,25 etato dalis logopedo

Darbo apmokėjimas

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 4 straipsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1780, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-20, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 iki 2022-12-31.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 7,44 iki 10,45 ( 1346,00 – 1891,45 Eur/mėn. už 1 etatą neatskaičius mokesčių).

Darbo sutarties rūšis

Terminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti

ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, specialiojo pedagogo ir logopedo profesinė kvalifikacija/ arba studijuojama atitinkama studijų programa;

gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo (-si) procesą su mokiniais, turinčiais didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, tirti pedagogines situacijas, kurti savo veiksmingas mokymo (-si) strategijas;

išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti;

gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais;

rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį.

Atrankos būdas

Pokalbis

Darbo pradžia

2022-10-24

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Pretendentai dokumentus pristato į įstaigą adresu V. Mačernio g. 47, LT-90130 Plungė

Siunčia elektroniniu paštu raudonkepuraite@plunge.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti gražinami pretendentui.

2022-10-14

 

Atranka vyks Plungės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ (pakviestieji į atranką bus informuoti telefonu).

2022-10-20

 

Kontaktai pasiteiravimui

(8 448) 72 379

raudonkepuraite@plunge.lt

Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ inf.

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.