Skelbiama atranka meninio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

2022-06-06

Atranką organizuoja

Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“

Pareigybė

Meninio ugdymo mokytojas

Darbo krūvis

1 etatas (28 val. per savaitę)

Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 7,44 iki 10,45

Darbo sutarties rūšis

Neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti

Įgytas aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;

Įgytos kompetencijos, numatytos Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos apraše;

Geras lietuvių kalbos mokėjimas (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);

Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje;

Gebėti dirbti su el. dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti, organizuoti meninį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams panaudojant dailę, šokį, muziką ar kt. meno rūšis;

Gabiems muzikai vaikams sudaryti sąlygas platesniam ir gilesniam jų muzikiniam lavinimui;

Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti;

Gebėti dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais;

Rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį.

 

Atrankos būdas

Pokalbis

Darbo pradžia

2022-09-01

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Pretendentai dokumentus pristato į įstaigą adresu V. Mačernio g. 47B, LT-90130 Plungė;

Siunčia elektroniniu paštu raudonkepuraite@plunge.lt;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti gražinami pretendentui.

2022-06-26

 

Atranka vyks Plungės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ (pakviestieji į atranką bus informuoti telefonu).

2022-06-30

 

Kontaktai pasiteiravimui

8 448 72 379

raudonkepuraite@plunge.lt

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.