Skelbiama atranka laisvai chemijos mokytojo darbo vietai užimti

2022-05-19

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija skelbia atranką chemijos mokytojo pareigoms užimti.

 1. Pareigybės pavadinimas: pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo chemijos mokytojas.
 2. Pareigybės lygis: A2.
 3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
 4. Darbo krūvis: 0,60 etato.
 5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
 6. Darbo pradžia: nuo 2022 m. birželio 10 d.
 7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 

Pretendentas, norintis dirbti chemijos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 1. Pareigybės darbo funkcijos: pagal mokyklos ugdymo planą veda chemijos dalyko pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, veda integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų, programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi pasiekimus; rengia mokinius egzaminams, padeda mokiniams rengti brandos darbus; mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas, fiksuoja savo asmeninę pažangą ir ją aptaria; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei:
 2. Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje pateikia:

9.1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

9.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

9.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

9.4. Gyvenimo aprašymą.

9.5. Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 1. Dokumentai pateikiami iki birželio 6 d. 16 val. vienu iš būdų:

10.1. skenuoti ir atsiųsti adresu: alsedziuvm@plunge.lt

10.2. atnešti į gimnazijos raštinę, adresu Draugystės g. 6b, Alsėdžiai, Plungės r., darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadienis-penktadienis).

 1. Informacija teikiama tel. 8 612 62070, el. paštu alsedziuvm@plunge.lt

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2022 m. birželio 7 dieną nuo 10.00 iki 12.00 val. gimnazijoje.

Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus.

Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.

 

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.