Savivaldybės administracija skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį – Vietos ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (energetikos srities) pareigoms užimti

2021-12-21

Savivaldybės administracija skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį  – Vietos ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (energetikos srities) pareigoms užimti.                 
Pareigybės lygis – A2, pareiginės algos koeficientas – 8.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
           Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
           1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu technologijos mokslų studijų srities;
           2. turėti ne mažiau kai 1 metų darbo patirtį elektros energetikos srityje;
           3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą bei energetiką.
           4. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
           5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer, Sistela;
           6. išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus per sistemą :
Dokumentai priimami  iki 2022-01-03 per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:
https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.