Savivaldybės administracija skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

2021-11-12

Savivaldybės administracija skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį  – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.                

Pareigybės lygis – A2, pareiginės algos koeficientas – 9.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. mokėti anglų kalbą A1 lygiu;

3. turėti konsultacinio ir (ar) organizacinio (pageidautina verslo srityje) darbo patirties;

4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius smulkųjį ir vidutinį verslą, verslumo aplinką, skatinimo politiką, verslo planavimo būdus ir priemones, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;

5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Administracijos veiklą reglamentuojančiais nuostatais;

6. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

7. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus per sistemą:

Dokumentai priimami 14 kalendorių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2021-11-26) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu:  https://portalas.vtd.lt/lt/strateginio-planavimo-ir-investiciju-skyrius-vyriausiasis-specialistas-322;749790.html

 

Juridinio ir personalo admistravimo skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.