Savivaldybės administracija skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį – Plungės miesto seniūnijos specialisto (teisės srities) pareigoms užimti

2021-12-21

Savivaldybės administracija skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį  – Plungės miesto seniūnijos specialisto (teisės srities) pareigoms užimti.                

Pareigybės lygis – A2, pareiginės algos koeficientas – 8.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu teisės srityje;

2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius seniūnijų veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimą, dokumentų rengimą, gebėti juos taikyti praktiškai;

3. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti darbo kompiuteriu pagrindus;

6. būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus per sistemą :

           Dokumentai priimami  iki 2021-12-29 per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.