Savivaldybės administracija skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį

2021-11-05


Savivaldybės administracija skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį  – Stalgėnų seniūnija Socialinio darbo organizatoriaus (terminuota, kol darbuotoja grįš iš nėštumo ir vaiko auginimo atostogų) pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A2, pareiginės algos koeficientas – 6,5 (gali būti didinamas, atsižvelgiant į darbuotojo socialinių paslaugų srities turimą kvalifikacinę kategoriją ir profesinę darbo patirtį).

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANÄŒIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba būti baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus per sistemą.

Dokumentai priimami 14 kalendorių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2021-11-17) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/stalgenu-seniunija-socialinio-darbo-organizatorius-322;746900.html


Juridinio ir personalo administravimo skyriaus inf.


        

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.