Priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams

2022-07-28

Primename, kad nuo liepos priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams – dėl nemokamų pietų ir socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Kreiptis gali vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs ar emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Teikiant prašymą reikia pateikti pažymas apie pajamas (pvz., darbo užmokestį, alimentus ir pan.), gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl socialinės paramos, arba pažymas apie kreipimosi mėnesį gautas pajamas, jei pasikeitė pajamų šaltinis. Jei pareiškėjas kreipimosi metu gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui skaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant socialinės pašalpos dydį. Šiuo atveju pareiškėjas užpildo supaprastintos formos prašymą.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės nei 220,5 Eur.

Mokiniai taip pat turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 294 Eur, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, taip pat dėl ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniams gali būti skiriami nemokami pietūs ir (ar) parama mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 367,5 Eur.

Apskaičiuojant vidutines pajamas išmokos vaikams, mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į pajamas neįskaitomos. Taip pat, priklausomai nuo bendrai gyvenančių asmenų skaičiaus, neįskaitoma darbinių pajamų procentinė dalis nuo 20 iki 40 procentų gaunamo darbo užmokesčio (dirbantiems pareiškėjams), Tiek pat procentų, kaip ir nuo darbinių pajamų, į pajamas neįskaitoma nedarbo draudimo išmokos dalis, mokama pagal LR nedarbo socialinio draudimo įstatymą.

Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti dydis 2022–2023 mokslo metais yra 92 Eur vienam mokiniui. Jei mokinys patiria socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis. Šią paramą galima teikti pinigine forma, jei atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais riziką, rekomenduos paramą mokinio reikmenims teikti pinigine forma.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymų dėl nemokamų pietų nereikia teikti auginantiems vaikus, kurie nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą bei pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje. Šie mokiniai nemokamus pietus gaus pagal mokyklų pateiktus sąrašus. Nepageidaujantys gauti šios paramos turėtų kreiptis į ugdymo įstaigos administraciją, kurioje mokinys mokosi, ir pateikti atsisakymą. Siekiant gauti socialinę paramą mokinio reikmenims įsigyti, reikalingas prašymas ir vertinamos pajamos.

Prašymai dėl nemokamų pietų vertinant pajamas priimami nuo 2022 m. liepos 1 d. iki mokslo metų pabaigos Socialinės paramos skyriuje, kaimiškų seniūnijų gyventojų – seniūnijose (prašome kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – pagal faktinę gyvenamąją vietą).  Taip pat siūlome pasinaudoti galimybe prašymus teikti elektroniniu būdu per elektroninę sistemą spis.lt  

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.