PRANEŠ IMAS APIE MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA-KURŠ ĖNAI SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMÄ„ IIR ATLIKTÄ„ STRATEGINįPASEKMIŠ² APLINKAI VERTINIMÄ„ (SPAV)

2014-02-14

 

Informuojame, kad AB ,,Amber Grid“ generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. potvarkiu Nr.2-15   patvirtinta magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija ir Specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadų derinimo pažyma.

 

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:

Regiono lygmens, specialusis.

 

Specialiojo plano organizatorius:

AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius.

Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850

El. paštas: info@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

 

Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas:

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,

El. paštas: j.paplauskiene@ardynas.lt, z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt

 

Susipažinti su patvirtinta Specialiojo plano koncepcija ir su parengta SPAV ataskaita bei SPAV subjektų išvadomis galima:

Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g.49, Vilnius, (302 kab.);

Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas.

Patvirtinta Specialiojo plano koncepcija paskelbta planavimo organizatoriaus AB „Amber Grid“ interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt.

 

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento  teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamųjų susirinkimų-konferencijų pabaigos.

Apie galimybę susipažinti su parengto Specialiojo plano sprendiniais, taip pat apie baigiamųjų susirinkimų – konferencijų vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.

 

Plano rengėjo inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.