Pradedamas rengti detalusis planas

2022-10-05

Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad atsižvelgiant į UAB „Armario būsto“ iniciatyvą, bus rengiamas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas – žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:53, Nr. 6874/0011:221, Nr. 6874/0011:220, Nr. 6874/0011:245, Nr. 6874/0011:246, Nr. 6874/0011:285), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Nausodžio sen., Noriškių k., detalusis planas.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: teritorijos, apimančios žemės sklypus (kadastrinis Nr. 6874/0011:53, Nr. 6874/0011:221, Nr. 6874/0011:220, Nr. 6874/0011:245, Nr. 6874/0011:246, Nr. 6874/0011:285), esančius Plungės rajono savivaldybėje, Nausodžio sen., Noriškių k., – rengimas. Keitimo rengimo tikslai: teisės aktų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimus (sujungti, padalinti) ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (keičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą).

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui iki 2022 m. spalio 19 d. (įskaitytinai) galima teikti paštu savivaldybe@plunge.lt.

Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. DE-984 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo iniciatyvai“, elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai.
  2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.
  3. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.