Pradedamas rengti detalusis planas

2024-05-20

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6850/0003:26), esančio Plungės r. sav., Platelių sen., Medsėdžių k., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6850/0003:26), esantis Plungės r. sav., Platelių sen., Medsėdžių k. Planuojamas plotas – apie 1,8641 ha.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė, 90123 tel. Nr. (8 448) 73 166, tel. (8 448) 73 133, faks. (8 448) 71 608, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, internetinė svetainė www.plunge.lt.

Planavimo iniciatorius: Plungės rajono savivaldybė.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: 2023 m. spalio 4 d. potvarkis Nr. PE-296 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir tikslų“.

Planavimo tikslai: valstybinės reikšmės miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, pritaikant visuomenės poreikiams ir rekreacijos naudojimui; detalizuojant bendrojo ir specialiojo planų sprendinius pakeisti planuojamos teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus (keičiant žemės sklypo naudojimo paskirti ir būdą), neprieštaraujant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-68-23-859). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento

sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.

UAB „Project 28“ inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.