Pradedamas rengti detalusis planas

2023-07-10

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:53, Nr. 6874/0011:221, Nr. 6874/0011:220, Nr. 6874/0011:245, Nr. 6874/0011:246, Nr. 6874/0011:285), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Nausodžio sen., Noriškių k., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 6874/0011:285; 6874/0011:53; 6874/0011:220; 6874/0011:221; 6874/0011:245; 6874/0011:246) Noriškių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. Planuojamas plotas – apie 2,9700 ha.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė, 90123 tel. Nr. (8 448) 73 166, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, internetinė svetainė www.plunge.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Armario būstas”, a.k. 304215131.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-27 įsakymas Nr. DE-984 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-20 įsakymas Nr. DE-1076 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų”, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-25 įsakymas Nr. DE-1083 “Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo”.

Planavimo tikslai: teisės aktų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimus (sujungti, padalinti) ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (keičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą).

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-68-22-924). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.

 

UAB „Project28” inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.