Pradedamas rengti detaliojo plano keitimas

2022-10-04

Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6824/0004:499), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Kalniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-122 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 3 punktu – keitimas.

Detaliojo plano keitimo tikslai: teisės aktų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6824/0004:498, Nr. 6824/0004:448), esančius Plungės rajono savivaldybėje, Nausodžio sen., Kalniškių k., ribų ir plotų pakeitimus (sujungiant ir padalijant į sklypus) ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (keičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį). Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

PRIDEDAMA:

  1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. DE-932 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo iniciatyvai“, elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai.
  2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. DE-1004 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo tikslų“, elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapas.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.