Pradedamas rengti detaliojo plano keitimas

2022-05-17

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6824/0002:245), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Glaudžių k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-195 6 punktu ir pakoreguoto Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D-23, keitimas.

Rengimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. DE-436 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų keitimo iniciatyvai“ ir 2022 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. DE-502 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų keitimo rengimo tikslų“.

Planavimo organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73166, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, www.plunge.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Litnaglis“, Žlibinų kel. 8, Glaudžių k., Plungės r. sav.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6824/0002:245), esantis Plungės rajono savivaldybėje, Glaudžių k., Žlibinų kel. 8. Planuojamos teritorijos plotas – apie 9,3505 ha.

Planavimo tikslas – nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas.

Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-68-22-430).

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Išsamesnė informacija teikiama: Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, kontaktinis asmuo – Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Laura Baumilė, tel. (8 448) 73137, el. paštas laura.baumile@plunge.lt, www.plunge.lt.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. DE-436 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų keitimo iniciatyvai“;

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. DE-502 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų keitimo rengimo tikslų“;

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. DE-509 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“;

2022 m. gegužės 13 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis PL4-4;

Planuojama teritorija.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.