Plungės Senamiesčio mokykla skelbia atranką valgyklos vedėjo pareigoms užimti

2024-06-11

Plungės Senamiesčio mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Minijos g. 5, LT-90106 Plungė, mokyklos kodas 1291130450

 

Pareigybės pavadinimas: Valgyklos vedėjas, C lygis

Darbo vieta: Plungės Senamiesčio mokykla.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugpjūčio mėn.

Darbo krūvis 1 et. pareigybės krūvio.

Reikalavimai:

 1. Valgyklos vedėjas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
 2. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 3. Žinoti valgyklai ir maitinimui keliamus reikalavimus, taisykles.
 4. Išmanyti maisto produktų gamybai, technologijai keliamus reikalavimus.
 5. Gerai išmanyti darbų ir priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus valgyklos darbui ir maisto gamybai užtikrinti.
 6. Gebėti organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą.
 7. Mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ir kitais mokykloje turto ir lėšų apskaitai naudojamais programiniais paketais, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe.
 8. Mokėti vesti maisto produktų kiekinę ir suminę apskaitą, patikėtų materialinių vertybių apskaitą ir nurašymus.

Funkcijos:

 1. Paskirsto darbą valgyklos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, savalaikiškumą, leidžiamos produkcijos gamybą, žaliavų, maisto produktų, prieskonių taupų naudojimą, technologijos ir sanitarijos normų laikymąsi.
 2. Užsako valgyklai maisto produktus ir prieskonius, atsako už jų kokybę, sudaro valgiaraščius.
 3. Nustatyta tvarka rengia ataskaitas ir laiku pristato į buhalteriją.
 4. Kontroliuoja, kad visi valgyklos darbuotojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, sanitarijos taisyklių reikalavimų, darbų saugos, eksploatacinių (gamyklos gamintojos) instrukcijų reikalavimų.

Darbo užmokestis:

pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo vadovaujamo ir profesinio darbo patirties (metais) darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, minimalus koef. – 0,57 (1017,68Eur.).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, bus pateikti elektroniniu paštu arba telefonu individualiai.

Dokumentai priimami adresu Plungės Senamiesčio mokykla, Minijos g. 5, Plungė; elektroniniu paštu: info@senamiesciomokykla.lt iki 2024 m. birželio 25 d. 16.00 val.

Pasiteiravimo telefono numeris 8 448 71696, mob. +370 686 43107,

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00. val.

 

Plungės Senamiesčio mokyklos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.