Plungės Senamiesčio mokykla skelbia atranką technologijų mokytojo pareigoms užimti

2024-06-11

Plungės Senamiesčio mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Minijos g. 5, LT-90106 Plungė, mokyklos kodas 1291130450

 

Pareigybės pavadinimas: Technologijų mokytojas.

Darbo vieta: Plungės Senamiesčio mokykla.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis 1 et. pareigybės krūvio.

Darbo pobūdis – darbas 5-10 klasėse.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 0,9294 iki 1,3053. Darbo užmokestis nuo 1659,35 Eur. iki 2330,48 Eur už 1 etatą.

Iš dalies kompensuojamos kelionės į darbą ir namus išlaidos (yra tam tikrų sąlygų).

Specialieji reikalavimai: 

  1. Įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų technologijų specialisto išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija arba paskutinio kurso studentas, studijuojantis Technologijų mokytojų rengimo programą arba Technologijų mokslų programą.
  2. Išmanyti: 

2.1. bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą; 

2.2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą.

  1. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. 
  2. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.).
  3. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
  4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje. 
  5. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Pretendentas privalo pateikti: 

 Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimas: darbo dienomis 8.00-17.00 Mokyklos raštinėje, Minijos g. 5, Plungė, el. paštu info@senamiesciomokykla.lt 

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 25 d. 16.00 val.

Informacija apie atranką teikiama tel. Nr. +37068643107 arba +37044871695.  Plungės Senamiesčio direktorius Paulius Zakalskis.

Plungės Senamiesčio mokyklos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.