Plungės „Saulės“ gimnazija skelbią atranką vokiečių k. mokytojo pareigoms užimti

2024-06-03

INFORMACIJA APIE LAISVĄ VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS

 PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 31, LT-90112, Plungė, tel.: (8 448) 71581, el.p. plusaugim@gmail.com; internetinė svetainė https://plungessaule.lt/. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130264)

skelbia atranką vokiečių kalbos mokytojo pareigoms užimti

 Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

  1. Darbo krūvis – 0,2 etato. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pareiginės algos koeficientai nuo 0,9981 iki 1.3053.
  2. Reikalavimai:

3.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas, vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija;

3.2. gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti individualias mokinių ugdymo(-si) programas;

3.3. gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;

3.4. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;

3.5. gebėjimas dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (MOODLE, TEAMS ir kt.);

3.6. gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

3.7. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;

3.8. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

  1. Privalumai:

4.1. darbo patirtis vyresnėse klasėse;

4.2. ne žemesnė kaip vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija;

4.3. patirtis ruošiant mokinius olimpiadoms ir konkursams.

  1. Pretendentas privalo pateikti:

5.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);

5.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

5.3. gyvenimo aprašymą;

5.4. prentendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

  1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus informuojami asmeniškai.
  2. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai atrankos organizatoriui arba siųsti registruotu laišku adresu: Plungės „Saulės“ gimnazija, Birutės g. 31 LT-90112, Plungė bei elektroniniu paštu plusaugim@gmail.com. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
  3. Dokumentai priimami nuo 2024 m. gegužės 8 d. darbo dienomis nuo 9.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: Birutės g. 31, Plungė.

 Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 14 d. 15.00 val.

Prašymas atrankai į vokiečių kalbos pareigas

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Uščinienė, mob. +370 683 01467.

 

Plungės „Saulės“ gimnazijos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.