Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla skelbia atranką psichologo pareigoms užimti

2024-01-29

Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla skelbia atranką psichologo pareigoms užimti  pagal neterminuotą darbo sutartį

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto 88, Plungė,  LT-90143,  tel. Nr. 8 684 62861, el. p. rastine@ryto.plunge.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130645) 

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis – A.

Darbo pobūdis – vykdyti šviečiamąją veiklą, padėti spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir  švietimo pagalbos specialistais.

Darbo krūvis – 1 etatas pareigybės krūvio. Darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją – nuo 1660 eurų iki 2330 eurų.

Įdarbinimas –  2024 m. rugsėjo 1 d.

Specialieji reikalavimai:

 1. Įgytas aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
 2. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 5. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pažymą apie darbo stažą.
 5. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį (po įvykusius atrankos, iki darbo sutarties sudarymo).
 6. Gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį ir informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

Pretendentai dokumentus  gali pristatyti asmeniškai į mokyklos raštinę, adresu J. Tumo-Vaižganto g. 88, Plungė, LT-90143, darbo dienomis 9.00 val. -12.00 val. arba  pateikti el. paštu:  rastine@ryto.plunge.lm.lt

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 20 d. (įskaitytinai) 12.00 val.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stepanija Petkuvienė, tel. Nr. 8 648 62909.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.