Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla skelbia atranką psichologo pareigoms eiti  pagal neterminuotą darbo sutartį

2022-03-07

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A1 (ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu).

Darbo pobūdis – įvertinti ir padėti spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir  švietimo pagalbos specialistais.

Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją – nuo 1 346 eurų iki 1 891 euro.

Įdarbinimas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Specialieji reikalavimai:

 1. Įgytas aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
 2. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 5. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pažymą apie darbo stažą.
 5. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 6. Gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį ir informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

Pretendentai dokumentus  gali pristatyti asmeniškai į mokyklos raštinę adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 88, LT-90143 Plungė, darbo dienomis 9.00 val. -12.00 val. arba  pateikti el. paštu  rastine@ryto.plunge.lm.lt

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. gegužės 2 d. 12.00 val.

Kandidatai, pateikę dokumentus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuojami el. paštu arba telefonu.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stepanija Petkuvienė, tel. 8 648 62 909.

 

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos inf.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.