Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla skelbia atranką fizinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

2022-12-08

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto 88, Plungė,  LT-90143,  tel. 8 684 62861, el. p. rastine@ryto.plunge.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130645

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo pobūdis – pagrindinis ugdymas: fizinio ugdymo pamokos 5-10 klasėse, neformalusis švietimas pagal ugdymo plane  numatytas valandas, pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius,  geros kokybės ugdymo kokybės užtikrinimas,   mokinių  mokymosi  pasiekimų vertinimas ir kt.

Darbo krūvis – 0,85 etato pareigybės krūvio. Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginį darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 7,44 iki 10,45. Darbo užmokestis  – nuo 1145 iki 1608 eurų.

Įdarbinimas nuo 2023 m. sausio 9 d.

Specialieji reikalavimai:

  1. Įgytas aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir fizinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
  2. Įgytos kompetencijos, numatytos Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše;
  3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.
  4. Išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.
  5. Gebėjimas dirbti nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje TEAMS.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį ir informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

Pretendentai dokumentus  gali pristatyti asmeniškai į mokyklos raštinę, adresu J. Tumo-Vaižganto g. 88, Plungė, LT-90143, darbo dienomis 9.00 val. -12.00 val. arba  pateikti el. paštu rastine@ryto.plunge.lm.lt

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. sausio 3 d.  (įskaitytinai) 12.00 val.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorius Stanislovas Ivanauskas, tel. 8 682 51042.

 

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.