Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia prie kolektyvo prisijungti vyresnįjį (-iąją) bibliotekininką ir specialistą (-ę) projektinei veiklai

2023-12-07

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia prie kolektyvo prisijungti vyresnįjį (-iąją) bibliotekininką ir specialistą (-ę) projektinei veiklai.

Vyresniojo bibliotekininko pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,90. 

Vyresniojo bibliotekininko (darbui su vaikais ir jaunimu) funkcijos:
1. Užtikrinti kokybišką vartotojų aptarnavimą.
2. Organizuoti vaikų ir jaunimo poreikius atitinkančius kultūrinius, edukacinius, skaitymo skatinimo renginius.
3. Rengti ir įgyvendinti projektus.
4. Formuoti Skyriaus vartotojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą.

Specialisto projektinei veiklai pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,06. 

Informacijos, inovacijų ir mokymų centro specialisto projektinei veiklai funkcijos:

1. Sekti informaciją apie galimybes teikti paraiškas į ES ir kitus tarptautinius ir nacionalinius fondus projektiniam finansavimui gauti.
2. Inicijuoti projektų paraiškų rengimo procesą ir jame dalyvauti bei atsakyti už paraiškų parengimo kokybę ir jų įgyvendinimą.
3. Bendradarbiauti su institucijomis, susijusiomis su Bibliotekos įgyvendinamais ar numatomais įgyvendinti projektais.
4. Kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie projektų valdymą bei dalyvauti atliekant jų stebėseną ir analizę.
5. Inicijuoti ir organizuoti parodas bei kultūrinius renginius.

Darbuotojai, einantys šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygstantį išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos teikimą bei jos administravimą.
3. Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
4. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ arba analoginiu programiniu paketu ir naudotis informacijos ieškos, sisteminimo, apdorojimo technologijomis.
6. Mokėti valstybinę ir užsienio kalbą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
Prašymą leisti dalyvauti konkurse, tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje (Parko g. 7, Plungė) darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. iki 2023 m. gruodžio 18 d. (imtinai), pateikiami administratorei.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Išsamesnė informacija tel. (8 448) 71 303, el. p. biblioteka@plunge.rvb.lt

 

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.