Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba skelbia 2024 metų visuomenės sveikatos rėmimo Specialiosios programos lėšomis finansuojamų programų konkursą

2024-03-08

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2024 m. finansuojamų programų / priemonių poveikio prioritetinė sritis:

„Plungės Bendruomenių psichoemocinės sveikatos gerinimas“

Reikalavimai paraiškai:

  1. Programos privalo būti rengiamos vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų skirstymo tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-234
  2. Programoje turi atsispindėti:

2.1. programos prioritetinė sritis;

2.2. programoje turi būti apibrėžti  aiškūs tikslai, laukiami rezultatai, numatyti laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai;

2.3. numatytas planuojamų dalyvių skaičius  ir raštiškai pagrįstas jų dalyvavimas projekte;

2.4. parengtos ir suderintos bendradarbiavimo sutartys su konkrečiai šioje programoje dalyvaujančiais projekto partneriais;

2.5. planuojant biudžetą  svarbiausią dėmesį skirti veiklų įgyvendinimui, o ne priemonių įsigijimui;

2.6. pageidautina, kad programos apimtų kuo didesnį dalyvių skaičių.

Konkurse kviečiame dalyvauti Plungės rajono bendruomenines organizacijas, asociacijas, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai, ir kurių tikslas – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su bendruomenės narių gyvenimo kokybės gerinimu.

Konkurso dalyviai pildo ir pateikia patvirtintos formos paraišką (priedas Nr. 1). Prie paraiškos pridedama: įstaigos registracijos pažymėjimo, lektorių kvalifikaciją įrodančių dokumentų, bendradarbiavimo sutarčių kopijos.

Kartu su programomis privaloma pateikti prašymą, adresuotą savivaldybės administracijos direktoriui dėl dalyvavimo visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos konkurse.

Programos elektroninė paraiškos versija  (būtinai su visais priedais) siunčiama  el. paštu plungesbst@gmail.com iki 2024 m. balandžio 5 d. imtinai.

Informacija  projektų pareiškėjams teikiama  tel. +370 692 58450 (Plungės BST pirmininkė Jurgita Latakienė)

 

Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.