Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba skelbia 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo Specialiosios programos lėšomis finansuojamų programų konkursą

2023-02-20

Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba skelbia 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo Specialiosios programos lėšomis finansuojamų programų konkursą.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2023 m. finansuojamų programų / priemonių poveikio prioritetinė sritis – Bendruomenės narių psichikos sveikatos stiprinimas ir raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimas.

Reikalavimai paraiškai:

  1. Programos privalo būti rengiamos vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų skirstymo tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-234.
  2. Programoje turi atsispindėti:

2.1. ne daugiau kaip viena programų/priemonių  prioritetinė sritis;

2.2. programoje turi būti apibrėžti  aiškūs tikslai, laukiami rezultatai, numatyti laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai;

2.3. numatytas planuojamų dalyvių skaičius  ir raštiškai pagrįstas jų dalyvavimas projekte;

2.4. parengtos ir suderintos bendradarbiavimo sutartys su konkrečiai šioje programoje dalyvaujančiais projekto partneriais;

2.5. planuojant biudžetą  svarbiausią dėmesį skirti veiklų įgyvendinimui, o ne priemonių įsigijimui;

2.6. pageidautina, kad programos apimtų kuo didesnį dalyvių skaičių.

Konkurse kviečiame dalyvauti įstaigas, atstovaujančias ikimokyklinio, bendrojo, neformaliojo švietimo organizacijas bei įvairaus amžiaus asmenis buriančias bendruomenes.

Konkurso dalyviai pildo ir pateikia patvirtintos formos paraišką (priedas Nr. 1, pateikiamas žemiau). Prie paraiškos pridedama: įstaigos registracijos pažymėjimo, lektorių kvalifikaciją įrodančių dokumentų, bendradarbiavimo sutarčių kopijos.

Kartu su programomis privaloma pateikti prašymą, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl dalyvavimo visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos konkurse.

Programos elektroninė paraiškos versija  (būtinai su visais priedais) siunčiama  el. paštu plungesbst@gmail.com iki 2023 m. kovo 19 d. 24.00 val.

Informacija  projektų pareiškėjams teikiama  tel. (8 448)  71 737; (8 448) 73 148; +370 640 53 639 (Plungės sav. gydytoja Oresta Gerulskienė), (8 448) 72423; +370 660 94 084 (Plungės BST pirmininkė Kristina Valienė).

PRIDEDAMA.

 

Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.