Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Viešosios įstaigos Plungės atviro jaunimo centro direktoriaus pareigoms užimti

2023-10-13

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Plungės atviro jaunimo centras

Teisinė forma: Viešoji įstaiga

Buveinė: A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė

Kodas: 302589073

Pareigybė: Viešosios įstaigos Plungės atviro jaunimo centro direktorius. Darbo pobūdis –organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Viešosios įstaigos Plungės atviro jaunimo centro veiklą, kad būtų užtikrintas jo nuostatuose numatytų tikslų, suformuluotų uždavinių, numatytų funkcijų ir kitų veiklos sričių vykdymas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 8,9-10,5

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  2. gerai mokėti valstybinę lietuvių ir vieną užsienio kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;
  3. turėti patirties projektinėje veikloje, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, mokėti organizuoti ir planuoti Centro veiklą;
  4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos šalių jaunimo politikos kryptimis, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos nuostatomis.

Pretendentas privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  4. užpildytą pretendento anketą;
  5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;

Skelbimo nuoroda VTD interneto svetainėje: https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;915280.html

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį.

Dokumentai priimami iki 2023 m. spalio 26 d. įskaitytinai.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija tel.: (8 448) 72 253, +370 655 15 977, el. p. ausra.jarasiuniene@plunge.lt

  

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.