Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Viešosios įstaigos Plungės atviro jaunimo centro direktoriaus pareigoms užimti

2023-01-26

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Plungės atviro jaunimo centras

Teisinė forma: Viešoji įstaiga

Buveinė: A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė

Kodas: 302589073

Pareigybė: Viešosios įstaigos Plungės atviro jaunimo centro direktorius. Darbo pobūdis –organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Viešosios įstaigos Plungės atviro jaunimo centro veiklą, kad būtų užtikrintas jo nuostatuose numatytų tikslų, suformuluotų uždavinių, numatytų funkcijų ir kitų veiklos sričių vykdymas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 9,1-15,3 (priklauso nuo vadovaujamo darbo patirties).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. mokėti anglų kalbą A lygiu (turėti tai įrodantį dokumentą);
 3. turėti patirties projektinėje veikloje, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti organizuoti ir planuoti Jaunimo centro darbą;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą bei kitus su Jaunimo centro administravimu, su jaunimo politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
 5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos šalių jaunimo politikos kryptimis, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos nuostatomis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 2. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 3. užpildytą pretendento anketą;
 4. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;
 5. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 6. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją.

Skelbimo nuoroda VTD interneto svetainėje https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;856490.html

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį.

Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 8 d. įskaitytinai.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija tel. (8 448) 72 253, (+370 655) 15 977, el. p. ausra.jarasiuniene@plunge.lt

 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.