Plungės rajono Kulių gimnazija skelbia konkursą logopedo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

Plungės rajono Kulių gimnazija skelbia konkursą logopedo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Įstaiga: Kulių gimnazija, Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r.

Konkursas vyks 2022 m. gegužės 4 d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2022 m. gegužės 5 d.

Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis 1 et. pareigybės krūvio.

 Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirtes ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 7,44 iki 10,45.

Specialieji reikalavimai: 

  1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija. 
  2. Išmanyti: 

2.1. bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą; 

2.2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;

  1. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. 
  2. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);
  3. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
  4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje. 
  5. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Pretendentas privalo pateikti: 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu kuliuvm@plunge.lt.

Pretendentas gali pateikti dokumentus el. p. kuliuvm@plunge.lt

Informacija teikiama 8 677 54938, direktorė Asta Plataunienė

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. gegužės 3 d. (įskaitytinai) 15.00 val.

 

Plungės rajono Kulių gimnazijos inf.

 

 

Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.