Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

2022-12-14

Atranka vyks 2023 m. sausio 3 d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2023 m. sausio 6 d.

Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis – 1,5 et. pareigybės krūvio.

Darbo užmokestis – darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 8.71 iki 11.39.

Darbdavio įsipareigojimai – kompensuojamos kelionės išlaidos.

Specialieji reikalavimai:

  1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
  2. išmanyti:

2.1. bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;

2.2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;

  1. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  2. gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);
  3. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  5. gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Pretendentas privalo pateikti:

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentas gali pateikti dokumentus el. p. alsedziuvm@plunge.lt arba atvykęs į gimnaziją Draugystės g. 6B, Alsėdžiai, Plungės r. sav.

Informacija teikiama tel. 8 655 85 255, direktorius Regimantas Kavaliauskas.

Dokumentai priimami iki 2023 m. sausio 2 d. (įskaitytinai) 15.00 val.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

 

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.