Plungės r. Liepijų mokykla skelbia konkursą Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigoms eiti

2022-03-02

Plungės r. Liepijų mokykla (į. k. 305888554) skelbia konkursą Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo  pareigoms eiti. Darbo vieta – Platelių UDC  skyrius.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo krūvis –  0,5 etato

Pareigybės lygis A2

Darbo užmokestis:  koeficientas  10,66 – 11,71

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
 3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
 4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;
 5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Skyriaus vedėjas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

 1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
 2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;
 3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
 4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
 5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;
 6. ugdymo turinio vadybą;
 7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
 8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
 9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
 10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;
 11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą užpildytą europass formatu;
 4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 2 priedą) (pretendento anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai);
 5. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2022 m. kovo 15 d. asmeniškai juos pristatydami į mokyklos raštinę adresu: Mokyklos g. 3, Plateliai, elektroniniu paštu liepijum@plunge.lt arba siųsti registruotu laišku adresu: Mokyklos g. 3, Plateliai, Plungės r.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu iki 2022-03-21 ir kviečiami pokalbio.

Atrankos pokalbis vyks  2022 m. kovo 31  d.

Informaciją telefonu 8 620 17 210 teikia direktorė Erika Laurinaitienė

Anketą galima rasti http://www.liepijumokykla.lt/?s=konkursai

 

Plungės r. Liepijų mokyklos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.