Plungės r. Liepijų mokykla skelbia konkursą ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. užimti

2023-08-07

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo vieta – Plungės r. Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

Darbo krūvis – 1 etatas

Darbo sutartis – neterminuota

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių į staigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606.

Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39  priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos (nuo 1580,00 Eur iki 2100,00 Eur neatskaičius mokesčių).

Specialieji reikalavimai:

  1. Turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/asr).
  2. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
  3. Turėti priešmokyklinio,  pradinio arba ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.
  4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių poreikių ir gebėjimų turinčiais mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
  5. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
  6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Mes Jums siūlome:

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus

Dokumentus iki 2023 m. rugpjūčio 18 d.  galima pateikti adresu Žemaitės g.14, Šateikiai, siųsti el. paštu liepijum@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2023-08-21 ir kviečiami pokalbiui.

 Atrankos būdas –  pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

 

Plungės r. Liepijų mokyklos Šateikių skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.